Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 11, 2021

Gost v epizodi #48 je mag. Petar Papuga, zdravnik in specialist Tradicionalne kitajske medicine.

Dotakneva se tematik, kot so:

  • Koncept zdravja ter dobrobiti človeka
  • Potencialne omejitve zahodne medicine
  • Koncept in uporabnost placeba
  • Filozofija Martina Kojca
  • Nauki iz kitajske medicine
  • Homeopatija
  • Najpogostejši vzrok za bolezenska stanja v današnji dobi

========================================­=====

Petar Papuga, dr. med. je medicinsko fakulteto končal v Zagrebu. Izobrazbo s področja tradicionalne kitajske medicine je pridobil na triletnem študiju v Pekingu in Šanghaju. Magisterij s področja epidemiologije raziskav o vplivih neionizirnih sevanj na ljudi je opravil v Ljubljani.

Živi in deluje v Komendi, ukvarja se z raziskavami na področju bioelektromagnetike in svetuje o naravnih metodah za izboljšanje kakovosti življenja.

Več: www.papuga.si