Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 17, 2019

Tokrat z dr. Jože P. Damijanom, rednim profesorjem na Ekonomski fakulteti, govoriva o problemih in negativnih eksternalijah trenutnega ekonomskega sistema - kapitalizma.

Dotakneva se vloge ekonomske vede v družbi in največjih izzivov za družbo v naslednjih 30 let, kot so: avtomatizacija in robotizacija delovnih mest...


Oct 2, 2019

Občutek imamo, da smo kot zavestni posamezniki sposobni sprejemati odločitve, ki spreminjajo svet okoli nas in da imamo pri teh odločitvah popolno svobodo. Je možno, da nas ta občutek vara?

V prvi solo epizodi podkasta se ukvarjam z iluzijo svobodne volje in zakaj je lahko ta koncept, po mojem mnenju, tako...