Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 3, 2020

Jani Pravdič, Andrej Škraba in Klemen Selakovič. Enkrat na mesec se dobimo in preko dialoga (iz gr. diálogos "pogovor"), drug z drugim delimo ideje.

========================================­=====

Teme dialoga (29. avgust 2020):

Osvajanje deklet; iskanje partnerja; izzivi moških; izkoriščanje osebnega potenciala; najljubše knjige in filmi; o čem se večina ljudi moti; razsvetljenje in meditacija; kemija in simpatičnost ljudi; kontroverznost tematik; itd.

========================================­=====

Omenjeno v epizodi:

Vidno v opisu YT posnetka