Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 4, 2021

V epizodi #47 sem se s prof. dr. Markotom Pahorjem, rednim profesorjem in prodekanom Ekonomske fakultete v Ljubljani, pogovarjal o Bitcoinu in implikacijah te tehnologije na ekonomijo v prihodnosti.

Dotakneva se tematik, kot so:

  • Prvo srečanje in mnenje o Bitcoin tehnologiji
  • Bitcoin, zlato & fiat denar
  • Kvantitativno sproščanje (quantitative easing) & koronakriza
  • Stock-to-flow model
  • Digitalne valute centralnih bank

Marko Pahor je redni profesor in prodekan na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pedagoško pokriva področje statistke in analize podatkov, raziskovalno pa se ukvarja z različnimi temami s področja ekonomije in financ. Že vrsto let je redni kolumnist revije Finance, v kolumnah se loteva aktualnih vprašanj s širšega ekonomskega področja.