Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 29, 2020

V epizodi #39 je bil moj gost Zlatko Blažič, predsednik Društva Srečanje, društva za pomoč odvisnikom in njihovim družinam, psihoterapevt ter, avtor odlične knjige Zgodovina moje heroinske odvisnosti.

Dotakneva se tematik, kot so: Zlatkovo otroštvo in odraščanje; izkušnje z zlorabo drog; koncepti krivde in odgovornosti posameznika; pomembnost dobrih vzornikov; svobodna volja; lekcije iz komune; delo na sebi; primerna pomoč odvisnikom; pojem ljubezni; današnji največji izzivi; nekemične odvisnosti; itd.

========================================­=====

Zlatko Blažič je predsednik Društva Srečanje, društva za pomoč odvisnikom in njihovim družinam, psihoterapevt ter, avtor odlične knjige Zgodovina moje heroinske odvisnosti.