Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 7, 2020

Anton Majhen je izvenklinični psihoterapevt in mentalni trener, predvsem na področju doseganja športnih in poslovnih rezultatov. Delal je kot vodja enote za usposabljanje specialne enote policije in član pogajalske skupine kriminalistične policije Slovenije.

Govorila sva o temah kot so: patologija prevelikega občutka lastne vrednosti, ki vodi v bolezenska stanja (depresija in anksioznost), koncept upanja in zavisti, škodljivosti stresa, placebo efekt, potrditvena izkrivljanja realnosti (confirmation bias), industrija seminarjev samopomoči in osebnostne rasti, usoda, razsvetljenje in svobodna volja, koncept zlobe, partnerski odnosi, vzgoja otrok v današnji dobi, itd.