Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 17, 2019

Tokrat z dr. Jože P. Damijanom, rednim profesorjem na Ekonomski fakulteti, govoriva o problemih in negativnih eksternalijah trenutnega ekonomskega sistema - kapitalizma.

Dotakneva se vloge ekonomske vede v družbi in največjih izzivov za družbo v naslednjih 30 let, kot so: avtomatizacija in robotizacija delovnih mest ter problemi dohodkovne neenakosti v razvitem svetu.

========================================­

dr. Jože P. Damijan je redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in gostujoči profesor na Univerzi v Leuvenu v Belgiji.

Njegova raziskovalna zanimanja in poučevanje zajemajo področja mednarodne trgovine in globalizacije ter vplivov le-teh na uspešnost podjetij in širši makroekonomski razvoj.

Nedavne publikacije vključujejo prispevke v World Economy, Review of World Economics, Journal of Comparative Economics, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, World Development ipd.

Blog: https://damijan.org/