Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 2, 2019

Občutek imamo, da smo kot zavestni posamezniki sposobni sprejemati odločitve, ki spreminjajo svet okoli nas in da imamo pri teh odločitvah popolno svobodo. Je možno, da nas ta občutek vara?

V prvi solo epizodi podkasta se ukvarjam z iluzijo svobodne volje in zakaj je lahko ta koncept, po mojem mnenju, tako zelo uporaben v etičnih in duhovnih plateh življenja posameznika.

--------

Viri uporabljeni v epizodi dostopni na spletni strani.