Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 8, 2023

AIDEA knjiga je izšla! Hvala za podporoooo! :) 
https://emka.si/products/aidea
 

=============================

 

V epizodi 124 je bil moj gost mag. Uroš Salobir, direktor področja za strateške inovacije v družbi ELES, operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja Republike Slovenije. 

Mag. Salobir je tudi imenovani predsednik Odbora za raziskave, razvoj in inovacije evropskega združenja sistemskih operaterjev prenosnih elektroenergetskih omrežij ENTSO-E, podpredsednik združenja EGVIAfor2zero, podpredsednik za prenos v Slovenskem združenju elektroenergetikov CIGRE-CIRED in podpredsednik skupne projektne skupine »ENTSO-E / EU DSO Entity« za digitalizacijo.

V epizodi se dotakneva naslednjih tematik:

 • Uroševa izobrazba in trenutna vloga na ELES-u
 • Inovacije v elektroenergetiki
 • Prenos energije med državami
 • Superprevodnost
 • Hranilniki električne energije
 • Premog in defosilizacija
 • Različni viri energije
 • Vodik
 • Jedrska energija
 • Defosilizacija Kitajske
 • E-mobilnost in električne polnilnice
 • ELES-ovi projekti pametnih omrežij